TITANIK-GALLERIA, TURUN KAUPUNGIN KIINT.LAITOS, TURKU